logotyp

Poplatky v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, § 35, odst. 1 d)

Ředitelka školy stanovila pro školní rok 2021/2022 výši úplaty 350,00 Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná v hotovosti v termínu, určeném vedoucí stravování, zpravidla do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Ředitelka školy může se zákonným zástupcem dohodout jiný termín úhrady.

Úhradu za předškolní vzdělávání nehradí děti v posledním roce předškolní docházky. V době přerušení provozu školy (školní prázdniny) delším než 5 dnů je úhrada poměrně snížena.

Stravné

1) Stravné děti do 6ti let

Přesnídávka 10,-Kč

Oběd 20,-Kč

Svačina 10,-Kč

Celkem 40,-Kč

2) Stravné 7-10 let

Přesnídávka 11,-Kč

Oběd 21,-Kč

Svačina 10,-Kč

Celkem 42,-Kč

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud si ředitel MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

FORMA OBÁLKOVÉ METODY!!!!!!

Dítě, které je přítomno v době jídla se stravuje vždy. Dětem je v průběhu celého dne zajištěn pitný režim.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Mstišov
Školní 39, 417 03, Dubí 3 – Mstišov

Tel: 417 538 045
e-mail: ms-mstisov@volny.cz

ID schránky: kg3ku7s

zřizovatel: Město Dubí
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign