logotyp

Zápis

VYHODNOCENÍ ZÁPISU

                                                                                              

            MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3- MSTIŠOV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Ředitelka mateřské školy- Mstišov rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole- Mstišov.

Seznam uchazečů

Uchazeč                                                 Výsledky řízení

 

1              PŘIJAT/A
2              PŘIJAT/A
3              PŘIJAT/A
5              PŘIJAT/A
6              PŘIJAT/A
7              PŘIJAT/A

               

 

 

 Mstišov dne: 31.5.2021                                                           

Markéta Skokánková                                                                                                               
ředitelka školy          

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací  bude zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců .

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své úředně ověřené oprávnění dítě v dané věci zastupovat.

Termín a místo zápisu: 3. 5. – 14. 5. 2021

                                        Mateřská škola Mstišov, Školní 39,

                                         Dubí 3 – Mstišov,41703
 Dokumenty:

  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání -  podepsaná oběma  zákonnými zástupci dítěte,
  2. prostá kopie rodného listu dítěte opatřená souhlasem zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a podpisem( bude součástí spisu)
  3. potvrzení o očkování dítěte-potvrdí ošetřující dětský lékař (u dětí s povinnou předškolní docházkou se potvrzení o očkování nevyžaduje)
  4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiný než zákonného zástupce/žadatele
  5. občané třetích zemí doloží oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 školského zákona.

NA ŽÁDOSTI UVEĎTE SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MOŽNOST SE S VÁMI SPOJIT V PŘÍPADĚ VAD ŽÁDOSTI A PŘIDĚLIT REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI.

V případě, že zákonný zástupce nevyužije k podání žádosti formulář školy, je nutné, aby jeho žádost splňovala náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona a byla v souladu se správním řádem.

Formulář  žádosti je zákonným zástupcům dětí dostupný:
    a) elektronicky na webu školy www.msmstisov.cz
    b) v papírové podobě volně v deskách, umístěných na plotě školy od 20.4.2021

Způsoby podání žádosti:

  1. do datové schránky školy ID školy: kg3ku7s
  2. emailem  na adresu školy: ms-mstisov@volny.cz pouze s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu školy –viz. výše (Rozhodující je datum poštovního podání)
  4. vhozením do speciální uzamčené poštovní schránky označené ZÁPIS 2021, umístěné na plotě školy - schránka bude vybírána každý všední den ve 12.00 hod., a to za přítomnosti komise, složené z ředitelky školy a další zástupkyně školy,

 

Žádosti, podané způsobem, uvedeným v odst. 1. - 3., budou zařazeny do správního řízení v případě podání 3. - 14. 5. 2021, včetně.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude dne 31.5. 2021

Místo zveřejnění: Úřední deska na plotě školy – přístupná po celý den

                              Web školy(www.msmstisov.cz) : Úřední deska ,, Výsledky zápisu“

Doba zveřejnění: 15 dnů

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 604 756 773.

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Mstišov
Školní 39, 417 03, Dubí 3 – Mstišov

Tel: 417 538 045
e-mail: ms-mstisov@volny.cz

ID schránky: kg3ku7s

zřizovatel: Město Dubí
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign